Postgraduaat in volle vaart bezig!

Sinds begin oktober zijn we gestart met een nieuwe groep deelnemers aan het Postgraduaat. In de modules Context van Nieuwe Media zijn al diverse zeer interessante gastsprekers aan het woord geweest om de blik over de mogelijkheden van de nieuwe media te verruimen en inspirerende projecten initiatieven voor te stellen. Zo willen we de kritische blik wat betreft de (on)mogelijkheden van nieuwe media stimuleren, om zodoende weloverwogen keuzes te kunnen maken in de individueel te realiseren projecten.

Daarnaast zijn we ook gelijk in het Changemanagement gedoken ter voorbereiding op de individuele participatieve projecten van de deelnemers. In de module “Nieuwe media (niet) in mijn organisatie” coacht Luc  De Schryver de deelnemers in het veranderproces dat verbonden is aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe media (projecten).

Niels Hendriks gaf de kickoff van het Postgraduaat met een inspirerende les over de geschiedenis en ontwikkeling van de media. Dit geeft gelijk vanaf de start een interessante en kritische kijk op het “nieuwe” van Nieuwe Media. Zie hier de link naar zijn presentatie.

Veerle Vandersluys heeft in de tweede les de deelnemers geïntroduceerd in de wereld van   Play & Game. Zij gaf aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden een introductie in het begrip ‘play’ en het nuance verschil met ‘gaming’. Ook licht zij toe wat de mogelijkheden zijn voor het benutten van games in een brede context van educatie, zowel voor de cultureel maatschappelijke, en profitsectoren. In het tweede deel van deze les gaan de deelnemers zelf aan de slag met de PLEX Cards, om zo zelf de mogelijkheden van het creatief brainstormen met deze tool te ontdekken. Bekijk hier de volledige presentatie.

In de derde les bespreekt Laura Braspenning sociaal design. Aan de hand van het onderzoek van Liesbeth Huybrechts Participatory creation is risky wordt toegelicht wat de mogelijkheden zijn om het publiek op een participatieve manier te betrekken bij projecten. Hierbij wordt uitgebreid toegelicht waar hier kansen liggen, maar ook waar er mogelijke belemmeringen overwonnen moeten worden. Zie de link naar de presentatie.

Dick Rijken deelt in de vierde les zijn ruime praktijkervaring met nieuwe media en innovatie, onder andere vanuit zijn activiteiten als directeur van STEIM (studio for electro-instrumental music) en als lector aan de Haagse Hogeschool. Hij bespreekt onder andere de frame creation methode, die hij samen met Kees Dorst uitwerkt. Nadruk ligt hierbij op het feit dat je bij het ‘oplossen’ van problemen niet direct aan de slag moet gaan met het toepassen van tools, maar het meeste tijd moet besteden aan het onderzoeken van de kern van het probleem. Hoewel dit in eerste instantie een logisch gegeven lijkt, blijkt dit toch in de praktijk niet te gebeuren. Door middel van het nagaan van de achterliggende thematiek van bepaalde ‘problemen’ wordt het probleem in een ander perspectief geplaatst en is het daardoor mogelijk om tot andere, meer innovatieve, oplossingen te komen. Dit is een participatief proces dat door een brede groep van stakeholders moet worden aangegaan, omdat het hierbij eigenlijk altijd over maatschappelijke problematiek gaat, waarbij de complexiteit vraagt om de input en visies vanuit verschillende vakgebieden. Vanuit dit nieuwe thematische perspectief is het vervolgens mogelijk om andere, innovatieve toekomstscenario’s te formuleren en te realiseren. Via deze link kunt u de presentatie bekijken.

Luc De Schryver heeft ons inmiddels geïntroduceerd in de beginselen van het Changemanagement. Deelnemers aan het Postgraduaat zijn gestart met een analyse van de eigen positie en voorkeuren in de werkcontext en het nagaan van de veranderingsmogelijkheden en creativiteit van de eigen organisaties. Vanuit deze analyses wordt gestart met het opstellen van een veranderstrategie, die past bij de specifieke context van elke deelnemer aan het Postgraduaat. Zie hier een link naar zijn presentaties.

Met dank aan Ellen Eurlings voor de foto’s!

 

This entry was posted in Postgraduaat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>