Schrijf je nu in voor Postgraduaat!

Het Postgraduaat “Multimedia & Communicatie. Sociaal en participatief gebruik van nieuwe media” verdiept zich in het sociaal en participatief potentieel. De evolutie naar een web 2.0 stimuleert onder andere actieve participatie, processen die bottom up groeien en samenwerking. De web 2.0 evolutie heeft een hele beweging op gang gezet, waarin ook het betrekken van specifieke doelgroepen steeds meer naar voren wordt geschoven. Er zijn dan ook grote verwachtingen omtrent het gebruik van nieuwe media in de sociale, culturele en onderwijssector. E-cultuur, E-opvoeding, participatie en emancipatie van doelgroepen, actief burgerschap worden sterk benadrukt. Maar in de praktijk blijkt dit niet gemakkelijk te verwezenlijken.

Nieuwe media staat voor meer dan het gebruik van sociale media applicaties zoals Facebook en Twitter. Het is waardevol om op deze platforms aanwezig te zijn, maar een doorgedreven gebruik van nieuwe media gaat verder dan dat. Met ons Postgraduaat willen we  hierop inspelen en het gebruik van nieuwe media voor sociale en participatieve doeleinden stimuleren.

Door middel van 6 verschillende modules worden je handvaten aangereikt om een zelf geïnitieerd project vorm te geven en te implementeren in je eigen organisatie. Docenten en gastsprekers bieden doorheen het jaar input en feedback op je individuele project.

Het Postgraduaat richt zich op mensen die werkzaam zijn op gebied van communicatie, publiekswerking, gemeenschapsvorming, educatieve en/of culturele vorming, enzovoort. En dit binnen de sociaal, culturele en onderwijssector.Vanuit een diepgaande vorming in nieuwe media, hopen we projecten te stimuleren die nieuwe media op een sociale en participatieve manier gebruiken. Meld je direct aan om nog dit jaar te starten met nieuwe media in je eigen organisatie!!

Meer informatie: contacteer laura.braspenning@khlim.be

 

This entry was posted in Postgraduaat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>