Algemeen

Media spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving en creëren nieuw potentieel voor verschillende sectoren. Nieuwe media hebben een sociaal en democratisch karakter en maken zo alternatieve vormen van samenwerking, participatie en communicatie mogelijk.

Maar in de praktijk ligt het moeilijker. Vaak ontbreekt een overzicht van de bestaande instrumenten en de kennis om hiermee succesvol aan de slag te gaan. Het postgraduaat stelt deelnemers in staat om hedendaagse media op een sociale, communicatieve en participatieve manier te gebruiken in de eigen organisatie.

Het postgraduaat vertrekt van een basis kennisniveau en vereist geen technologische achtergrond. De opleiding is zowel theoretisch als praktisch en bestaat uit 6 modules.  Na afronding van de opleiding volgt een reeks follow-up seminaries om doorstroming naar de organisatie te ondersteunen.