Project lab

Deelnemers werken in het projectlab, aan de hand van de 5 aangereikte modules, gedurende het gehele Postgraduaat een individueel project uit om in de eigen organisatie te ontwikkelen en te implementeren.

Zowel een kritische reflectie over het gebruik van nieuwe media, het toepassen van participatieve methoden in de eigen werkcontext, het opbouwen van intern en extern draagvlak voor het project en projectmanagement komen aan bod in dit project.

Het postgraduaat zorgt ervoor dat jouw nieuw media project tot bloei komt in de eigen organisatie en je wordt ondersteund door een persoonlijke coach in dit traject.

4 ects