Nieuwe media context

De module biedt een kritische blik op de hype rond social media en gaat in op nieuwste ontwikkelingen in de nieuwe media zoals Internet of Things, Gamification en E-cultuur. De gastdocenten zijn onderzoekers en projectleiders die vanuit eigen (onderzoeks)projecten kennis delen en meer inzicht geven in het brede aanbod en de mogelijkheden van nieuwe en sociale media.De student is in staat om het eigen project in een bredere context van nieuwe media ontwikkelingen te plaatsen en tegelijkertijd in een maatschappelijk kader.

De module bevat de volgende thema’s:

-History of New media

-Gamification

-Ethics and the Internet

-Participatief & social design

-New & social media culture

2 ects