Good practices

De module Good Practices laat de mogelijkheden van nieuwe media ontdekken. De student maakt van binnenuit kennis met een aantal good practices en maakt de reflectie naar de eigen organisatie. Elke les is een andere gastdocent betrokken die vanuit zijn werkpraktijk voorbeelden geeft over het participatief gebruik van nieuwe media. In de vorm van een ‘workshop’ maken studenten kennis met verschillende methodieken en praktijken. De student reflecteert over toepassingen in het eigen werkveld / de eigen organisatie en studenten vertalen dit, in de workshop, naar de eigen praktijk van het project. De gastdocent coacht hierin.

6 ects