Modules

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch en bestaat uit 6 modules. Enkel bij succesvolle afronding van alle modules kan men het getuigschrift of attest van deelname ontvangen.

Nieuwe media context Nieuwe media (niet) in mijn organisatie? Nieuwe media tools & skills Participatieve methoden en co-creatie Good practices Project lab