Monthly Archives: April 2011

Projectdossier – toelichting en speeddates

Tijdens deze les van het Postgraduaat starten we met een korte sessie over de eigen projecten. Laura Braspenning overloopt samen met de deelnemers de criteria waar de projecten van de deelnemers aan moeten voldoen. Op basis van die criteria wordt … Continue reading

Posted in Postgraduaat | Leave a comment

Performatieve Methoden – Liesbeth Huybrechts

Liesbeth Huybrechts start deze les met een korte terugkoppeling van de observatieoefening van vorige les. Een deelnemer geeft aan dat hij door middel van zijn observaties nu beter ziet waar hij als organisatie tekort schiet. Op dit hiaat inspelen is … Continue reading

Posted in Postgraduaat | Leave a comment

Workshop Performance – Saul Albert

Saul Albert toont ons aan dehand van verschillende werkenvan zijnhand zijn ontwikkelingvan beeldende kunst naar meer performatieve vormenvan kunst. Bovendien heeft hij zich na zijn kunstopleiding toegelegd op een studie electric enginering. Hij heeft zich bezig gehouden met de ontwikkelingvan … Continue reading

Posted in Postgraduaat | Leave a comment

Participatieve onderzoeksmethoden – Liesbeth Huybrechts

Tijdens deze bijeenkomst van het Postgraduaat starten we een nieuwe module: Participatieve methoden en co-creatie. Liesbeth Huybrechts organiseert deze module, waarin verschillende methodes om participatief en in co-creatie met het publiek te werken, worden besproken en uitgediept. Ter inleiding van … Continue reading

Posted in Postgraduaat | Leave a comment

Projectmanagement – Ann Laenen

In het tweede deel van deze les van het Postgraduaat starten we met projectmanagement. Ann Laenen vertelt vanuit haar eigen ruime praktijkervaring met projectmanagement en veranderingsmanagement over het succesvol verloop van projecten. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden licht Ann … Continue reading

Posted in Postgraduaat | Leave a comment